Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (ESTW), är en teknik som med hjälp av chockvågor behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. MedArbetarna använder stötvåg för att behandla:

 • Hälsene- och benhinneinflammation
 • Hälsporre
 • Axelsmärta
 • Muskelsmärta
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Hoppar- och löparknä
 • Axel
 • B Halsporre
 • C Hopparkna
 • D Tennisarmbage
 • E Halsenebesvar
 • F Apparaten

Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. MedArbetarna använder stötvåg för att behandla:

 • Hälsene- och benhinneinflammation
 • Hälsporre
 • Axelsmärta
 • Muskelsmärta
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Hoppar- och löparknä

Undersökning och bedömning

Innan man påbörjar en stötvågsbehandling går man noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan. Man kan uppleva att stötvågsbehandling göra ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Så fort behandlingen är över upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet.

Stötvågsbehandling i Stockholm

Stötvågsbehandling (ESTW), är en teknik som med hjälp av chockvågor behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. MedArbetarna i Stockholm använder stötvågsbehandling för:

 • Hälsene- och benhinneinflammation
 • Hälsporre
 • Axelsmärta
 • Muskelsmärta
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Hoppar- och löparknä

Stötvågsbehandling - Undersökning och bedömning

Innan vi påbörjar en stötvågsbehandling går vi noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Så fort behandlingen är över upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet.

Fördelar med stötvågsbehandling

Det finns en rad förklaringar till att stötvågsbehandling är en av de mest populära behandlingar som vi på Medarbetarna i Stockholm utför. Den omedelbara förklaringen är förstås att metoden är oerhört effektiv och mångfacetterad. Oavsett om patienten har besvär med muskelskada, löparknä eller benhinneinflammation kan behandlingen ge goda resultat. Många patienter upplever att stötvågsbehandling lindrar ihärdiga besvär på ett sätt som ingen tidigare metod har lyckats med.

Nedan listar vi några av de främsta fördelarna med stötvågsbehandling.

Skonsam och infektionsfri

I jämförelse med traditionell operation så är stötvågsbehandling många gånger skonsammare mot kroppen. Den förutsätter exempelvis inte att man går igenom huden, utan arbetar endast på utsidan för att lindra på insidan. Detta reducerar helt risken för att infektioner ska uppstå.

Lättillgänglig

En annan viktig fördel med stötvågsbehandling är förstås att man slipper uppsöka sjukhus för att få hjälp. Så länge personen som utför behandlingen har rätt utbildning kan den äga rum på både större och mindre mottagningar. Detta faktum gör förstås att behandlingen blir mer lättillgänglig än sådana som kräver att man söker sig till sjukhus.

Medicineringsfri

Stötvågsbehandling är, till skillnad från många andra behandlingsformer, fri från medicinering. För de människor som vill undvika att äta medicin men som ändå vill få hjälp mot sin smärta är därför stötvågsbehandling mycket populär.

Effektiv

Stötvågsbehandling har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många olika typer av åkommor. Efter några vändor med stötvågen så har den behandlade vävnaden ofta återfått så pass mycket styrka att den kan belastas lätt igen. Detta gör att patienten snart kan vara tillbaka i arbetet eller träning trots skadan.

Stötvågsbehandling – Efter behandlingen

För att arbetet med stötvågen ska få bästa möjliga resultat är det viktigt att avstå från hårdare fysisk aktivitet efter behandlingen. Vävnaden behöver återhämta sig, och det är extra viktigt att man tillåter detta under det första dygnet efter behandlingen. När vi utför stötvågsbehandling på MedArbetarna Stockholm rekommenderar vi dessutom att man, i den mån man kan, undviker andra typer av behandling parallellt. Det kan exempelvis handla om antiinflammatoriska läkemedel, blodförtunnande läkemedel eller injektion av kortison.

Stötvågsbehandlingens historia

För bara några årtionden sedan var kirurgiska ingrepp i stort sett de enda metoderna som användes för att båda besvär med muskler och leder. Under 1960- och 70-talen genomfördes forskning på hur effekten av stöt- och tryggvågor skulle kunna användas för sådana syften. Under 1980-talet blev sedan stötvårdsbehandling en vedertagen metod inom svensk sjukvård. Då främst med syftet att spränga njursten. Tekniken har sedan dess utvecklats många gånger. Under 90- och 00-talen har stötvågsbehandling blivit den mest populära metoden för att lindra muskel- och led-skador. Särskilt populär är behandlingen inom idrottsvärlden. Detta eftersom den på ett effektivt sätt kan påskynda tillfrisknandet av den skadade muskeln.