Företag

Med|Arbetarna®´s idé grundar sig på väl dokumenterade studier inom hälsa och arbetsmiljö. Inledningsvis görs en kartläggning av företagets behov, utifrån denna presenteras sedan skräddarsydda hälsovårdslösningar med hjälp av leg naprapater.

Med|Arbetarna® analyserar och fastställer orsakssammanhang för olika smärttillstånd i rygg, muskler och leder. Via behandling, ergonomisk översyn samt rehabiliterande träning förebyggs framtida smärttillstånd samtidigt som en minskad skadefrekvens uppnås.

Med|Arbetarna® är till för mindre och medelstora företag, eller segment inom industrisektorn som har anställda med arbetsuppgifter vilka genom monotona rörelser delar av kroppen eller genom stress skapar muskelspänningar.

Med|Arbetarna® säkerställer patientens värdighet, integritet och delaktighet i all vård och behandling via manuell och ortopedisk medicinsk kompetens. Läs mer om vår behandlingsfilosofi och vad som händer dig som patient när du besöker oss.

Välkommen att kontakta oss!

 

Prislista 2021 Företag

Syns inte hela prislistan?
Scrolla till vänster.
Tjänst Pris
Leg.Naprapat – Företagsanslutna med avtal*
Behandling/konsultation 750:-/behandling
Stötvågsbehandling 750:-/behandling
Rehabiliteringsutredning och testning 1.000:-/timme
Arbetsmiljö/ergonomi
Individuella genomgångar (ca 20min/pers) 1.000:-/timme
Ockulär besiktning/gruppergonomi 1½-2 tim 2.000:-
Föredrag 1-1½ tim, grupper om ca 10-20 stycken 7.000:-
Övriga tjänster
Intyg, begärd statistik, remisser, rehab.utredning 800:-/timme
Företagspaket
Naprapatbehandling, ergonomi, utbildning Offert
För våra företagsanslutna kunder ingår följande service och tjänster kostnadsfritt:
 • Upprättande av avtal som ger företaget full avdragsrätt för naprapatvår.
 • Registrering av journaler enligt socialstyrelsens riktlinjer för patientsäkerhe.
 • Utrustning till behandlingsrum på företaget. Behandlingsbänk, handdukar mm.
 • Inledande informationsmöte med ansluten personal.
*Avtal kan ge annat pris beroende på utseende och upplägg.

Arbetsmetodik

Upplägg steg för steg

1. Inledande informationsmöte med personalen, 15-45 minuter

 • Vilka är vi?
 • Vad är syftet?
 • Hur arbetar en naprapat?
 • Hur kan man arbeta i förebyggande syfte?
 • Hur ser upplägget ut hos er?

2. Testomgång, 30 min/person

Här är syftet att få alla att prova på ett besök hos Med.Arbetarna, förstå vad det innebär och vad man kan få hjälp med. För den som enbart vill diskutera sin hälsa och inte ta en behandling går detta givetvis också bra. Testomgången försöker vi klara av under en period av 14 dagar.

3. Patientgrupper

Efter testomgången kommer det visa sig att det uppstår 2 typer av patientgrupper, här är det viktigt att få grepp om den akuta gruppen snabbt för att slippa långtidsfrånvaro. Nedan beskriver vi kort hur dessa grupper ser ut och vad som händer:

Akut grupp

Behandling sker på kliniken enligt bestämt intervall, behandlingarna läggs företrädesvis i anslutning till arbetsdagen början eller slut. I det normala fallet rör det sig om 4-6 behandlingar per akut skada, efter detta skede inleds den uppföljande behandlingen som ofta sker ute hos företagen.

Under denna tid diskuterar man träning, arbetsmiljö för att få med så många delar som möjligt i sin rehabilitering.

Förebyggande grupp

Behandling sker på plats hos Er, intervallet styrs efter företagets behov. I denna grupp hittar man de personer som i dagsläget mår bra och uppgiften blir att försöka hålla de bra eller få de att må ännu bättre.

Här diskuterar man på ett tidigt stadium träning och arbetsmiljö och hur detta kan bli ett komplement till den förebyggande behandlingen. En person som inte har några besvär kommer ändå att ha utsatta muskelgrupper och det är dessa vi lägger tyngdpunkten på i vår behandling.

4. Vidareutveckling av projekt

När behandlingsdelen löper kontinuerligt och vi har en bra kontroll på personalen brukar det vara en naturlig fortsättning att se över den individuella arbetsmiljön, hålla utbildning, prata träning.

5. Utvärdering och feedback

Vi försöker kontinuerligt att hålla en bra kontakt med er och utvärdera verksamheten samt följa trenderna vad gäller sjukfrånvaro etc.

6. Bokningsrutiner

Bokning för akuta tider sker direkt till Med.Arbetarna på 08 662 36 35, den förebyggande behandlingen sker under Med.Arbetarna´s ansvar i samråd med receptionen.

7. Avtal

Ett avtal upprättas när vi är överens. RSV regler för naprapatbehandling är förmånliga när ett företag tecknar avtal och erbjuder samma möjlighet till alla anställda, se under allmän information.

8. Lokal

Tillsammans försöker vi hitta en lämplig lokal hos er som vi kan "inreda" med lite anatomiska planscher för att få det att bli lite mer klinikmiljö.


Er kontaktperson på Med|Arbetarna är Anders Göransson, Tel: 08-662 36 35

Med förhoppning om ett framtida gott samarbete

Friskvård och funktionell ergonomi

Funktionell ergonomi - ett nytt begrepp inom arbetsmiljö!

Väldigt många människor får besvär av för mycket muskelspänningar. För att en muskel skall kunna arbeta fordras näring och syre, som tillförs muskeln via blodet. Vid muskelarbete bildas slaggprodukter, bla mjölksyra, som transporteras bort med blodet. Blodtransporten sker alltid när muskeln är avslappnad. Vid långvarig spänning, exempelvis terminalarbete, ökar anhopningen av mjölksyra i muskeln. Detta ger upphov till muskeltrötthet och så småningom även smärta.

Varför uppkommer då dessa långvariga spända perioder?

Som naprapat upplever man att monotona arbetsuppgifter, för högt arbetstempo eller annan oro och osäkerhet är de övervägande orsakerna. Vid kontors- och dataarbete är det oftast nack- och skuldermuskulatur som belastas hårdast. Dessa spänningar kan i sin tur ge upphov till spänningshuvudvärk och smärta ut i ex. armar.

Besvärsrelaterad ergonomi är när man integrerar personens arbetsmiljö med de individuella biomekaniska förutsättningarna kopplat till ett eventuellt besvär. Att lyckas med detta är svårt och kräver en gedigen kunskap i flera områden, inte bara inom ergonomi och arbetsmiljö.

Vi arbetar dagligen med ergonomiska frågeställningar:
 • Arbetsplatsinställningar sker ute på företagen.
 • Diskussioner förs med enskilda patienter på praktiken.
 • Stolar, bord och ergonomiska hjälpmedel beställs åt företag.
Hur sitter du?

Besvär eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet. Alla människor har olika förutsättningar att klara av fysiska krav. Förutsättningarna varierar med fysiska och psykiska krafter, med kroppsmått, kön, ålder, erfarenhet, kondition, motivation och eventuella handikapp. Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att balans mellan arbetskrav och människans förutsättningar i första hand ska skapas genom att arbetet anpassas till människan.

Hur ska en arbetsplats se ut?

En väl utformad arbetsplats kännetecknas bl a av att man:

 • större delen av tiden kan arbeta i en upprätt arbetsställning
 • har sänkta axlar och överarmarna nära kroppen
 • abetar ungefär i armbågshöjdhar en stadig kontakt med underlaget så att fötterna inte hänger i luften
 • arbetar i öppna vinklar i armbågsled, knäled etc, för cirkulationens skull
 • inte får reflexer av ljuset i skärmen

Detta ställer givetvis krav på att arbetsredskapen är reglerbara på ett enkelt sätt. Rörelser att se upp med är böjningar, sträckningar, lyft med raka ben, långvarigt arbete med mus etc.

Intresserade? Prata med Anders Göransson.

Behandlingsfilosofi

Nedan följer en kortfattad förklaring vad som händer dig som patient när du besöker Med|Arbetarna.

Anamnes

Vid 1:a besöket inleder vi med att lyssna på din beskrivning av skadan/besväret. Vi kommer även att ställa frågor som berör din skada och allmänna hälsa. Samtalet syftar till att ge oss en tydlig bild av ditt besvär och hur det uppstod.

Undersökning

Vi fortsätter med en undersökning av rörelseapparaten dvs. muskler och leder. Den syftar till att bekräfta anamnesen samt leda fram till kliniska fynd, dessa ger oss en arbetsdiagnos.

Behandling

Den naprapatiska behandlingen består av flera delar som massage, muskeltöj, mobilisering och manipulation av lederna. Efter behandlingen (4-48 tim) kan en viss muskelömhet uppträda, detta är en relativt vanlig reaktion och inget att oroa sig för.

Uppföljning

Samtliga behandlingar består av en uppföljning och utvärdering av ditt besvär. Syftet är givetvis att se om någon förändring skett samt ta beslut om vidare behandling. Beroende på behandlingseffekt kan det bli aktuellt med ytterligare 1-4 behandlingar.

Läkarkonsultation

I vissa fall är det viktigt att få en vidare bedömning av ditt besvär, vi har ett brett och väl uppbyggt nätverk av allmänläkare och ortopedspecialister som vi kan remittera till. Läkaren gör då sin egen bedömning och undersökning.

Träningsprogram

Som patient får du alltid sakkunniga råd och tips om hur du själv ska kunna ta hand om ditt besvär på bästa sätt. Är du intresserad av ett större individuellt program kan vi givetvis hjälpa dig med det.

Vår förhoppning är att du ska känna dig väl omhändertagen av oss på Med|Arbetarna

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider