Axelbesvär | Supraspinatustendinit | Stötvågsbehandling – MedArbetarna Naprapaterna

Supraspinatustendinit – smärta och besvär i axel

Skademekanism

Det finns risk för överbelastningsskador i axelleden i många idrotter. Det gäller framför allt då idrottsutövaren använder handen/armen ovanför huvudet i t ex kastsporter som handboll och spjutkastning samt racketsporter som tennis eller kontaktidrotter som brottare. Orsaker till överbelastningsskada kan härledas till ändrade träningsmetoder, teknik eller träningsmängd. I axelregionen är det oftast bicepsmuskelns långa sena eller supraspinatusmuskelns sena som oftast ger besvär vid överansträngning. Dessa två senor ligger nära varandra, har delvis liknande funktion och kan vara påverkade samtidigt.

Symtom

Smärta på framsidan av axeln eller på överarmens utsida som känns i inledningen av träningen för att sedan förbättras eller försvinna under träningspasset och därefter öka igen efter träning.

Prognos

Som vid de flesta överbelastnings är prognosen god om behandling och ändring av träningsrutiner och träningsmänd påbörjas tidigt. Om diagnosen är korrekt och överbelastningen inte är orsakad av bristande stabilitet eller inklämning av senorna är prognosen i regel god.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider