Stötvågsbehandling Stockholm

 

Vi på MedArbetarna är stolta över att erbjuda stötvågsbehandling i Stockholm. Det är en effektiv metod för smärtlindring som kan hjälpa både vid kroniska och tillfälliga tillstånd.

Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar och ersätts av de flesta försäkringsbolag. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. MedArbetarna använder stötvåg för att behandla:

  • Hälsene- och benhinneinflammation
  • Hälsporre
  • Axelsmärta
  • Muskelsmärta
  • Tennis- och golfarmbåge
  • Hoppar- och löparknä

Vad är stötvågsbehandling?

 Stötvågsbehandling innebär att högenergiljudvågor behandlar det område som orsakar smärta och främjar läkning genom att riktas mot det drabbade området. Det utförs av vårt medicinska team. Typiska biverkningar kan dock inkludera mild ömhet, rodnad eller svullnad vid behandlingsområdet. Det är viktigt att följa våra råd och diskutera eventuella medicinska förhållanden innan behandlingen börjar för att säkerställa att den är lämplig som metod för just dina besvär.

Problem och skador som vi behandlar med stötvågsbehandling

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Under behandlingen appliceras ljudvågorna direkt på det smärtande området genom en specialdesignad maskin. Dessa vågor tränger djupt in i vävnaden och initierar biokemiska reaktioner som stimulerar blodflödet, minskar inflammation och främjar läkning.

 

Stötvågsbehandlingsmaskin

Funderar du på om stötvågsbehandling är rätt för dig?

Behandlingen kan hjälpa till med besvär som hälsene- och benhinneinflammation, hälsporre, axelsmärta, muskelsmärta, tennis- och golfarmbåge samt hoppar- och löparknä. Många personer med olika typer av smärta, som muskelskador, seninflammation eller långvarig smärta, har haft nytta av vår stötvågsbehandling. Men innan du bestämmer dig, rekommenderar vi att du bokar en tid hos oss för en medicinsk bedömning.

Nå din fulla potential

Många hindras från att nå sin fulla potential på grund av smärta helt i onödan. Under 1980-talet etablerades stötvågsbehandling som en vedertagen metod inom svensk sjukvård.  Vi vill framhålla just denna metod för att hjälpa dig att hantera dina besvär, om vi anser att det är lämpligt vid bedömningen. Vi vet att den verkar snabbt och effektivt för att lindra smärta och att personer med olika typer av symptom kan dra nytta av den.

Stötvågsbehandling hälsena

Stötvågsbehandling i på Ekerö och Östermalm i Stockholm

Vi på MedArbetarna i Stockholm erbjuder stötvågsbehandling för dig som vill lindra smärta och främja återhämtning på våra mottagningar på Ekerö och Östermalm. Med vår långa erfarenhet och expertis är vi en pålitlig aktör inom denna behandlingsform. Om du tror att stötvågsbehandling kan vara rätt för dig är du välkommen att kontakta oss för konsultation.

 Scrolla till botten

Så går en stötvågsbehandling till - steg för steg

Undersökning och bedömning

Innan man påbörjar en stötvågsbehandling går man noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan.

Behandlingen

Eftersom att behandlingen är effektiv, tar en session endast några minuter. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Så fort behandlingen är över upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet.

Efter behandlingen

För att arbetet med stötvågen ska få bästa möjliga resultat är det viktigt att avstå från hårdare fysisk aktivitet efter behandlingen. Vävnaden behöver återhämta sig, och det är extra viktigt att man tillåter detta under det första dygnet efter behandlingen. När vi utför stötvågsbehandling på MedArbetarna Stockholm rekommenderar vi dessutom att man, i den mån man kan, undviker andra typer av behandling parallellt. Det kan exempelvis handla om antiinflammatoriska läkemedel, blodförtunnande läkemedel eller injektion av kortison.

 Stötvågsbehandling benhinneinflammation

Fördelar med stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en icke-invasiv metod som vanligtvis tar bara några minuter per session och kräver vanligtvis ingen återhämtningstid. Dess förmåga att minska behovet av smärtstillande medel och kirurgiska ingrepp är en av orsakerna till dess betydande framgång.


Det finns en rad förklaringar till varför behandlingen är en av de mest populära behandlingarna som vi på Medarbetarna utför. Den omedelbara förklaringen är förstås att metoden är oerhört effektiv och mångfacetterad. Oavsett om patienten har besvär med muskelskada, löparknä eller benhinneinflammation kan behandlingen ge goda resultat. Många patienter upplever att stötvågsbehandling lindrar ihärdiga besvär på ett sätt som ingen tidigare metod har lyckats med.

 

Nedan listar vi några av de främsta fördelarna med stötvågsbehandling

Skonsam och infektionsfri behandling

I jämförelse med traditionell operation så är stötvågsbehandling många gånger skonsammare mot kroppen. Den förutsätter exempelvis inte att man går igenom huden, utan arbetar endast på utsidan för att lindra på insidan. Detta reducerar helt risken för att infektioner ska uppstå.

Lättillgänglig vård

En annan viktig fördel med stötvågsbehandling är förstås att man slipper uppsöka sjukhus för att få hjälp. Så länge personen som utför behandlingen har rätt utbildning kan den äga rum på både större och mindre mottagningar. Detta faktum gör förstås att behandlingen blir mer lättillgänglig än sådana som kräver att man söker sig till sjukhus.

Medicineringsfri

Stötvågsbehandling är, till skillnad från många andra behandlingsformer, fri från medicinering. För de människor som vill undvika att äta medicin men som ändå vill få hjälp mot sin smärta är därför stötvågsbehandling mycket populär.

Bevisat effektiva metoder

Stötvågsbehandling har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många olika typer av åkommor. Efter några vändor med stötvågen så har den behandlade vävnaden ofta återfått så pass mycket styrka att den kan belastas lätt igen. Detta gör att patienten snart kan vara tillbaka i arbetet eller träna trots skadan.

 

Stötvågsbehandlingens historia

För bara några årtionden sedan var kirurgiska ingrepp i stort sett de enda metoderna som användes för att båda besvär med muskler och leder. Under 1960- och 70-talen genomfördes forskning på hur effekten av stöt- och tryggvågor skulle kunna användas för sådana syften. Under 1980-talet blev sedan stötvårdsbehandling en vedertagen metod inom svensk sjukvård. Då främst med syftet att spränga njursten. Tekniken har sedan dess utvecklats många gånger. Under 90- och 00-talen har stötvågsbehandling blivit den mest populära metoden för att lindra muskel- och ledskador. Särskilt populär är behandlingen inom idrottsvärlden. Detta eftersom den på ett effektivt sätt kan påskynda tillfrisknandet av den skadade muskeln.

 

 
Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider