Axelluxation | Axel ur led | Stötvågsbehandling – Medarbetarna Naprapaterna

Axelluxation

Skademekanism

Akut luxation av axelleden är en relativt vanlig skada som drabbar ungefär 2% av befolkningen någongång i livet. Inom kontaktidrotter är luxation av axelleden avsevär vanligare. Av alla ishockeyspelare råkar 7% ut för axelluxation. Axeln går ur led framåt/nedåt i 95% av fallen. Bakre axelluxation är ovanlig. Främre axelluxation sker antingen vid fall med rak arm eller vid upphakning av armen, t ex vid skott i handboll då armen är utåtvriden. Hos cirka 90% av de personer som ådragit sig en akut främre luxation har ledkapseln rivits av från sitt fäste på framkanten av ledhålan. En sk Bankartskada har då uppstått. Om inte ledkapseln läker tillbaka i sitt ursprungliga fäste finns risk för kvarstående instabilitetsbesvär. Nervskada uppstår i enstaka fall, vanligast är skada på axillarisnerven.

Symtom

Axeln är efter luxation i det närmaste orörlig och mycket smärtande. Den skadade håller armen lätt utåtroterat och lite från sidan. Den normala axelkonturen är förändrad. I stället för en normal utbuktning av deltoideusmuskeln syns en grop på axelns utsida. Röntgenundersökning samt undersökning av känsel, muskelfunktion och blodcirkulation bör utföras för och efter att axeln åter reponerats till rätt läge.

Prognos

Förutom risken för återfall med ny luxation är prognosen vid akut luxation av axeln god. Risken för återfall är störst i de yngre åldersgrupperna. I åldrarna 15-17 år är risken 50-70 %. Vissa studier visar att återfallsfrekvensen hos unga, mycket idrottsaktiva personer, kan vara uppemot 90 %. Risken för återfall avtar sedan i snabb takt med ökande ålder. Vid 40 års ålder är risken ungefär 10 % och vid 70 års ålder 4 %. Vid akut axelledsluxation hos personer över 40 år finns det dock risk för att rotatorkuffen skadats. Risken för övriga komplikationer är relativt liten.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider