Främre korsbandsskada – MedArbetarna Naprapaterna

Främre korsbandsskada

Skademekanism

Det främre korsbandet står tillsammans med sidoledbanden, bakre korsbandet och meniskerna för den passiva stabiliteten i knäleden. Om någon av dessa strukturer skadas är risken stor att knäleden blir instabil och vill "vika" sig vid belastning.

Främre korsbandsskada är en vanlig idrottsskada. Skademekanismen är rotations- eller översträckningsvåld mot knäleden vid kontaktidrotter som exempelvis fotboll, handboll eller ishockey. Vridvåld utan tackling eller kroppskontakt förekommer också inom flera motions- och idrottsaktiviteter, t ex utförsåkning på skidor. Främre korsbandsskada kan förekomma som isolerad skada eller i kombination med andra knäskador, t ex sidoledbandsskada eller meniskskada. Särskilt allvarlig anses kombinationen av korsbandsskada , inre sidoledbandsskada och inre meniskskada, en s k unhappy triad, vara. Skadan kan även förekomma i samband med översträckning eller överböjning av knäleden. Det vanligaste är dock rotationsvåld.

Främre korsbandsskada är en av de vanligaste och samtidigt en av de svåraste knäskador som förekommer i samband med idrott. Knäleden bör undersökas både akut och efter några dagar. Den svullnad och smärta som uppstår i knäleden efter skadeögonblicket kan gör att det är svårt att undersöka stabiliteten akut.

Symtom

Främre korsbandsskada är den vanligaste orsaken till akut blodutgjutning i knäleden. Knäleden kan vara fylld med blod, kraftigt utspänd och därmed mycket ömmande. Ungefär 75 % av alla med blodutgjutning i knäleden har en främre korsbandsskada. En god tumregel vid blodutgjutning i knäleden är att utgå från att det är en främre korsbandsskada tills motsatsen är bevisad. Den skadade upplever omedelbar smärta och har svårt att belasta knät med kroppsvikt. Knät svullnar upp som regel inom ett par timmar efter skadan. Rörelseförmågan begränsas och knät känns ömt. Vid försök att belasta med kroppsvikt känns knäleden ostadig eller har en tendens att vika sig. Ibland märker den skadade inte instabiliteten i knäleden förrän den belastas på ett särskilt sätt. Om den skadade t ex trampar fel och faller på grund av att benet plötsligt viker sig kan skadan förvärras.

Prognos

Nuvarande operationsteknik för att rekonstruera ett skadat främre korsband innebär att idrottsutövaren måste avstå från idrott i cirka sex månader efter operation. Även den skadade har möjlighet att återvända till idrott på hög nivå bör man komma ihåg att ingen operationsmetod helt kan återställa knäts funktion. Stabiliserande operation förefaller dock nödvändigt hos idrottsutövare på hög nivå. Risken för degenerativa förändringar (förslitningar) vid fortsatt idrottsutövning är relativt stor utan stabilisering, men denna risk är stor även efter operation.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider