Lårkaka – MedArbetarna Naprapaterna

Lårkaka

Skademekanism

Muskelkontusioner eller muskelrupturer i låret orsakas antingen av direkt våld i samband med kontaktidrotter, t ex fotboll eller handboll (lårkaka), eller när en muskel brister vid maximal aktivering mot motstånd, t ex vid sprinterlöpning.

Symtom

Akut intensiv smärta som följs av svullnad på grund av blödning i vävnaden är klassiska symtom vid en akut muskelskada. Blödningen kan vara antingen intra- eller intermuskulär, vilket har stor betydelse för läkningstiden och prognosen. Muskelfunktionen påverkas i olika grad, men inskränkt rörelseförmåga på grund av smärta vid belastning är också vanlig. Muskelskador bör utredas akut och följas upp efter 2-3 dagar för att säkerställa skadans omfattning. Diagnosen ställs vid klinisk undersökning genom att trycka (palpera) över det skadade området och aktivera muskeln mot motstånd. Ibland kan en defekt kännas i muskeln som ett tecken på bristning. Vid en stor bristning eller intramuskulär (innesluten) blödning kan funktionen i muskeln ibland helt upphöra. I vissa fall kan ultraljudsundersökning eller magnetkameraundersökning vara nödvändig för att säkerställa diagnosen.

Prognos

En idrottsutövare som enbart vilar till dess att symtomen har minskat eller försvunnit löper stor risk att skadan kommer tillbaka när idrottsaktiviteten återupptas. Läkningstiden kan vara relativt lång, 8-12 veckor. Det är av stor vikt att inte återuppta idrottsaktiviteten förrän skadan är läkt, dvs när full rörlighet och styrka återfåtts. För att förebygga nya skador måste full muskellängd erhållas. Om det uppstår ärrvävnad och därmed förkortning av muskeln, är det stor risk för långdragna besvär. I vissa fall utvecklas det i samband med bristningen förkalkning ("myocytis ossificns"), wom kan vara smärtsam. I enstaka fall förespråkas att sådan förkalkning tas bort genom operation, vilket dock har ett tveksamt värde. Vid korrekt behandling av en muskelruptur är prognosen god.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider