Skada och ont i menisken – MedArbetarna Naprapaterna

Meniskskador

Meniskskador kan uppstå antingen som isolerade eller i kombination med ledbands- och/eller korsbandsskada. Skada på den inre menisken är vanligare än på den yttre. Menisken har som funktion att agera som stötdämpare i knäleden. Om menisken tas bort ökar viktbelastningen på broskytorna upp till 5 gånger och koncentreras till ett mindre område av ledbrosket med ökad risk för förslitning (artros). Hos personer där hela menisken opererats bort är det stor risk för förslitning av knäleden inom relativt kort tid (några år) efter operation.

Skademekanism

Meniskskada uppstår oftast vid vridvåld mot knäleden, t ex vid tacklingar i fotboll, handboll och ishockey. Andra mindre vanliga orsaker är översträckning eller överböjning av knäleden. Vid vridvåld, där underbenet roteras utåt i förhållande till den övriga kroppen kan en inre meniskskada uppstå, medan en yttre meniskskada uppstår vid inåtrotation av underbenet i förhållande till övriga kroppen. Hos medelålders eller äldre, där degeneration (vävnadsnedbrytning) har uppstått i menisksubstansen kan en bristning uppstå vis ett relativt litet våld, t ex vid uppresning från huksittande. Degeneration i menisken , som normalt inte har något blodflöde annat än i ytterkanterna av meniskfästena, börjar straxt efter 20-årsåldern.

Symtom

Kliniska symtom på meniskskada är som regel distinkta och karaktäristiska i motsats till t ex patello-femoralt smärtsyndrom. Om den skadade menisken är inslagen föreligger ofta låsning vid 20-30 graders knävinkel, och en oförmåga att sträcka i knäleden. Det smärtar dessutom vid försök att sträcka knät passivt. I övriga fall förekommer återkommande upphakningar eller smärta. I enstaka fall svullnar knäleden, medan det i andra fall kan finnas en vätskefylld cysta (Bakercysta) i knävecket. Det viktigaste kliniska tecknet vid undersökning om det finns en meniskskada är en distinkt och ofta uttalad smärta vid tryck över ledspringan. Smärtan sitter ofta långt baktill mot knävecket, eftersom många av meniskskadorna återfinns i meniskernas bakhorn, speciellt vid skada på insidan av knäleden. I vissa fall uppstår smärta i ledspringan i samband med översträckning eller överböjning av knät.

Prognos

Prognosen efter en meniskoperation är god på kort och medellång sikt. De flesta idrottsutövare kan återvända till aktivitet 2-4 veckor efter operation. Det är viktigt att en idrottsutövare inte börjar tävla innan full funktionell styrka och rörlighet i knät uppnåtts. Vid menisksutur, där meniskskadan sys ihop, tar återhämtningen längre tid, eftersom menisksuturen behöver skyddas med immobilisering under 4-6 veckor. Rehabiliteringen tar ofta 4-6 månader. Besök en naprapat

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider