Stukad fot | Ledbandsskador i fotled – MedArbetarna Naprapaterna

Ledbandsskador i fotled - stukad fot

Skademekanism

Ledbandsskada på utsidan av fotleden är den vanligaste idrottsskadan. Den står för ungefär 25% av alla idrottsskador och förekommer inom alla motions- och idrottsaktiviteter. De flesta ledbandsskador i fotleden uppstår när fotleden och fotsulan vrids inåt och samtidigt är böjd neråt (plantar flexion). Skador på det främre ledbandet (fibulo-talare ledbandet) står för cirka 66% av alla ledbandsskador i fotleden och i kombination med det bakomliggande fibulo-calcaneare ledbandet för ytterligare 20%. Isolerad skada på det bakre fibulo-talare ledbandet är mycket sällsynt. Vid akut skada uppstår snabbt en kraftig svullnad. Den skadade får ont och har svårt att stödja på foten. De vanligaste följderna av en ledbandsskada i fotleden är ostadighetskänsla - funktionell instabilitet - vilket innebär en återkommande vikningstendens (stukningstendens).

Symtom

Kliniska symtom på ledbandsskada i fotleden är mycket karaktäristiska. Som nämnts får den skadade ont och skadestället svullnar snabbt på grund av blödning i den skadade vävnaden. Rörelseinskränkningen är besvärande och det gör ont vid gång. Ibland är smärtan så kraftig att det inte går att belasta foten alls.

Undersökning

Vid klinisk undersökning ses en svullnad samt tecken på blödning över de skadade ledbanden. Efter något dygn har blödningen spridit sig i vävnaden, vanligen på utsidan av fotranden. Det smärtar påtagligt vid tryck över de skadade ledbanden samt ledkapseln. I enstaka fall kan ett gap eller ett kontinuitetsavbrott kännas i ledbanden vid undersökning direkt efter skadan. Det kan vara svårt att genomföra en stabilitetsprövning med undersökning av draglåda och ökad inåtvridning, eftersom undersökningen gör mycket ont. Graden av instabilitet förändrar inte behandlingen av fotleden och därför behövs inte akuta stabilitetsprövningar utföras i det skedet. Diagnos ställs efter den kliniska undersökningen. Röntgenundersökning visar oftast ingen skada och det behövs bara vid misstanke om skelettskada.

Prognos

Efter rätt genomförd behandling förväntas 80-90 % av samtliga idrottsutövare med akut ledbandsskada i fotleden återhämta sig fullt. En viss andel har kvar instabilitet och/eller smärta. Den totala tiden innan ledbandet kan anses vara helt läkt är 3-12 månader eller mer. Motions- och idrottsaktivitet kan dock börjas långt innan skadan är helt läkt, eftersom risken för förslitning eller andra allvarliga kvarvarande resttillstånd är liten.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider