Hopparknä | Jumpers knee | Stötvågsbehandling – MedArbetarna Naprapaterna

Hopparknä

Skada på knäskålssenan förekommer i många idrotter. Denna skada kallas ibland för "hopparknä", eftersom den förekommer mycket bland höjd- och längdhoppare. Skadan är också vanlig inom exempelvis fotboll, handboll, volleyboll och basketboll. "Hopparknä" är en typisk överbelastningsskada med delbristning av senan som följd. Ibland uppstår inflammation i knäskålssenan och oftast i det övre fästet mot knäskålen. Skadan ger relativt beskedliga symtom i början och idrottsutövaren fortsätter därför sin aktivitet, trots smärtor, vilket leder till långdragna besvär. Ibland förekommer en större eller mindre bristning av knäskålssenans fäste mot knäskålen efter skada. Symtomens varierar med bristningens storlek. Idrottsutövaren kan ofta vara aktiv under kortare eller längre perioder trots smärta och ibland också trots en bristning.

Skademekanism

Skadan uppstår i regel i samband med överbelastning (växelvis excentrisk-koncentrisk belastning) och vid återkommande hög belastning. Skadan kan förvärras om idrottsutövaren inte lyssnar till kroppens varningssignaler och söker hjälp i tid.

Symtom

Det vanligaste symtomet är smärta, framför allt i samband med ansträngning och belastning. Däremot är den skadade oftast besvärsfri i vila. Om quadricepsmuskeln utsätts för tung excentrisk belastning smärtar det ofta. Vid enbart inflammation i senan, kan idrottaren känna av morgonstelhet och att det gör ont under uppvärmningen när belastningen påbörjats, men kan sedan vara besvärsfri under träningspasset. Om det finns en bristning är smärtan mer uttalad och omöjliggör oftast idrottsutövning. Det är vanligt att lårmuskulaturen minskar vid denna skada.

Prognos

Prognosen är i de flesta fall god, både i de fall där skadan kan behandlas med ett successivt stegrat rehabiliteringsprogram: Eccentriska knäböj i ca 3 månader där men går upp till sträckta knän med två ben och bromsar sig ner på det skadade benet. Denna rehabilitering är dock ganska krävande. På Med.Arbetarna behandlar vi denna åkomma med 3-5 stötvågsbehandlingar med ca 1 v mellan besöken. Ungefär 90 % av alla som opererats kan återuppta sin idrott. Rehabiliteringstiden är 6-12 månader.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider