Medial tibiasyndrom | Benhinneinflammation | Stötvågsbehandling – MedArbetarna Naprapaterna

Medial tibiasyndrom

Skademekanism

Detta tillstånd kallas ofta "benhinneinflammation". Hos många idrottare uppstår smärtan under och efter löp- eller hoppträning, framför allt på insidan av skenbenet. Flera orsaker kan ligga bakom att "benhinneinflammation" utvecklas, exempelvis träningsmetoder, träningsmängd, muskulära faktorer, underlag, skor och löpteknik. Sannolikt kan även fotfelställning bidra. En del idrottare med medialt tibiasyndrom har även besvär från knät i form av patellofemoralt smärttillstånd. Medialt tibiasyndrom är speciellt vanligt hos långdistanslöpare, men förekommer även inom motions- och idrottsaktiviteter där mycket löpning och hopp ingår.

Symtom

Vid undersökning konstateras smärta vid bakre , inre kanten av skenbenet. Smärtan känns mest cirka 5-15 cm ovanför inre fotknölen. Besvären uppstår och ökar gradvis; först efter aktivitet, men så småningom även under träning. Till slut kan idrott inte alls utföras. I enstaka fall kan en lätt svullnad uppstå på insidan av underbenet. Röntgenundersökning visar i de flesta fall ingen skada. Ibland kan dock vid noggrann utvärdering av röntgenbilder ses en förtjockning på skenbenets inre del. Isotopundersökning (scintigrafi) kan visa ökat upptag av radioaktiv isotop i skenbenet som ett tecken på inflammation. Hos skadade med långdragna besvär kan det finnas ökat upptag i stora delar av benet. I vissa fall kan detta också vara ett förstadium till stressfraktur.

Prognos

Prognosen är i de flesta fall god, förutsatt att idrottaren lyssnar på kroppens varningssignaler, drar ner på idrottsaktiviteten och korrigerar utrustningen i tid. Resultaten efter operation är tillfredsställande i cirka tre fall av fyra. Operation bör alltid kompletteras med korrektion av fotens biomekanik, träningsmängd och träningsunderlag.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider