Inklämningssyndrom | Impigement syndrom | Stötvågsbehandling – MedArbetarna Naprapaterna

Inklämningssyndrom

Skademekanism

Inklämningssyndrom (impingement syndrom) i axelleden innebär smärta på grund av begränsat utrymme mellan skulderbladssutskottet och ledbandet på ovansidan, samt överarmsbenet på undersidan. Risken för inklämning ökar om axeln utsätts för hög belastning, upprepade eller ensidiga rörelser i synnerlighet med armen ovan axelhöjd och med stigande ålder.

Det kan finnas många bakomliggande orsaker. Skadan kan utvecklas successivt och ofta genom att flera faktorer påverkar varandra. Hos unga idrottsutövare kan bristning eller överbelastning av supraspinatussenan innebära att senan förtjockas. Alltför intensiv träning av rörelser ovanför axelhöjd kan innebära att slemsäcken blir inflammerad och förtjockad av ärrvävnad. Ytterligare en orsak till inklämning kan vara obalans i rotatorkuffens muskler, framför allt om supraspinatusmuskeln är försvagad. Detta medför att supra- och infraspinatusmusklerna inte klarar av att hålla ned och centrera ledhuvudet när deltoideusmuskeln aktiveras, utan ledhuvudet åker upp minskar utrymmet under skulderbladsutskottet. Skulderbladsutskottet kan också vara utformat på så sätt att utrymmet ytterligare blir begränsat (kurverat akromion). Idrottare med impingement kan ha liknande symtom som idrottare med instabilitet i axeln.

Den bakomliggande orsaken till symtomen måste därför alltid utredas. Instabilitet är ofta skälet till att unga idrottsutövare får ont när de belastar axeln med armen ovan axelhöjd.

Symtom

Idrottsutövaren beskriver oftast smärta vid lyft av armen framåt utåt sidan. Smärtan ökar om armen samtidigt vrids inåt, vilket kan jämföras med rörelsen att hälla upp kaffe med rak arm. Att lyfta armen utåt sidan är som mest smärtsamt mellan 60-120 grader (s k painful arc), vilket motsvarar det rörelseomfång där det är trångt när supraspinatusmuskelns sena passerar under skulderbladsutskottet. Muskelstyrkan är oftast nedsatt vid lyft av armen utåt sidan samt vid utåtrotation av axelleden.

Prognos

När behandlingen påbörjas tidigt kan symtomen ofta minskas eller helt försvinna. Prognosen är bättre ju yngre idrottsutövaren är. Rehabiliteringen är 3-6 månader innan full och god funktion har återhämtats. Även efter operation tar rehabiliteringen lång tid.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider