Ont i nacken | Smärttillstånd i nacken – MedArbetarna Naprapaterna

Smärttillstånd i nacken

Skademekanism

Skador på muskler och ledband i halsryggen är sannolikt relativt vanliga. I samband med idrott kan snabba rörelser eller stor belastning på halsryggen, exempelvis vid fotboll och brottning, medföra skador på dessa strukturer och även ge upphov till tryck på nerver. Musklerna i halsryggen reagerar vid sådana tillfällen ofta med en reflexmässig kramp och ett spänningstillstånd uppstår. Nackspärr uppkommer oftast p.g.a. låsningar i facettleder och/eller triggerpunkter i musklerna, oftast med tonusökning i nackens muskler. Triggerpunkter i nacke/axlar eller t.o.m. facettledslåsningar kan i sig utlösa radierande smärta ut i armar och händer.

Det är inte ovanligt att den som har återkommande nackspärrar ofta vaknar med den på morgonen. Det är företrädesvis kvinnor som brukar drabbas av detta problem, troligtvis p.g.a. att de generellt sett är mycket mer rörliga i lederna än vad männen är.

En annan vanligt förekommande nackspärr är den man kan få om man kör bil med öppet fönster. En annan vanligt förekommande nackspärr är den som förekommer efter en s.k. pisksnärtskada (whiplash) där halsryggraden, p.g.a. en plötslig ändring i riktningen av rörelseenergin, böjs kraftigt framåt, följt av en kraftig bakåtböjning eller vice versa. Här visar sällan röntgenundersökningen någon skada och den neurologiska undersökningen är normal.

Symtom

Smärta i samband med rörelser i halsryggraden eller stelhet, typ nackspärr, är de vanligaste symptomen. Huvudvärk kan även förekomma. Nackspärren kan sitta högt uppe vid skallbasen och ända ned till övre bröstryggraden, och är oftast ensidig.

Prognos

Behandlingen vid smärta och stelhet i nacken, efter neurologisk undersökning, är manuell terapeutisk behandling initialt. Förutom behandling så försöker man även att utreda orsaken till nackspärren. I slutändan, för att minska återfall, kommer aktiv behandling av patienten själv att spela en stor roll. Detta innebär att patienten får ett rehabiliteringsprogram som kontinuerligt måste genomföras.

Boka tid på Östermalm

Boka tid på Östermalm

Eller ring 08-662 36 35

Boka tid på Ekerö

Boka tid på Ekerö

Eller ring 070-74 74 817

Kontakta oss

Kontakta oss för frågor och bokning

08-662 36 35

Karta & öppettider